Hoe gaat Paridon Containers om met het coronavirus?

Paridon Containers volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. De overheid heeft het vervoer van afval en vuilnis aangemerkt als een cruciale beroepsgroep. Wij blijven dus gewoon open om jouw afvalstromen in te zamelen en te verwerken.

Preventieve maatregelen

Onze grootste prioriteit is het waarborgen van de gezondheid van onze medewerkers, want alleen dan kunnen wij onze dienstverlening op pijl houden. Ons crisismanagementteam overlegt regelmatig over de te nemen maatregelen. We hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM als uitgangspunt, met als belangrijkste basisregel 1,5 meter afstand houden. Aansluitend op de richtlijnen zijn tevens onderstaande preventieve maatregelen bij ons van kracht:

  • Bij ziekte of milde luchtwegklachten blijven medewerkers thuis en laten zij zich testen;
  • Waar mogelijk werken wij thuis (kantoorpersoneel);
  • Onze chauffeurs krijgen extra handschoenen om regelmatig te kunnen wisselen en indien nodig mondkapjes;
  • Wij vermijden te allen tijde drukte.

Continuïteit dienstverlening

Het virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. De kans dat iemand besmet raakt via het aanraken van producten of oppervlakten (zoals containers) is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten, aldus het RIVM. Regelmatig handen wassen blijft hier het advies. Zoals dat geldt bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Dit gezegd hebbende verwachten wij op dit moment niet dat het virus van invloed is op onze dagelijkse werkzaamheden en de continuïteit van onze dienstverlening. Wij kunnen immers containers plaatsen en afvoeren zonder dat daarbij persoonlijk contact vereist is tussen klant en chauffeur.

Bereikbaarheid klantenservice

Ondanks de ingrijpende maatregelen is onze klantenservice net zo goed bereikbaar als dat je van ons gewend bent. Daar zijn we erg blij mee, want dan kunnen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn. Deze corona-pandemie heeft een grote impact op iedereen. Laten we er samen het beste van maken! Heb je vragen over onze dienstverlening? Bel dan met 035 – 69 311 09.