Hoe gaat Paridon Containers om met het coronavirus?

Paridon Containers volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. De overheid heeft het vervoer en de verwerking van afval aangemerkt als een cruciaal proces. Wij blijven dus gewoon open om jouw afvalstromen in te zamelen en te verwerken.

Preventieve maatregelen

Onze grootste prioriteit is het waarborgen van de gezondheid van onze medewerkers, want alleen dan kunnen wij onze dienstverlening op pijl houden. Ons crisismanagementteam overlegt regelmatig over de te nemen maatregelen. We hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM als uitgangspunt, met als belangrijkste basisregel 1,5 meter afstand houden. Onze medewerkers zijn goed geïnformeerd over hoe zij de verspreiding van het coronavirus tot een minimum kunnen beperken. Aansluitend op de richtlijnen zijn tevens onderstaande preventieve maatregelen bij ons van kracht:

  • Onze chauffeurs krijgen extra handschoenen om regelmatig te kunnen wisselen;
  • Er worden mondkapjes ter beschikking gesteld aan onze chauffeurs om ter plaatse bij klanten te gebruiken;
  • Wij begeven ons niet in gezelschappen van meer dan 4 personen;
  • In onze kantoor wordt gebruik gemaakt van papieren handdoekjes;
  • In onze kantoor staat op een aantal cruciale punten desinfecterende handgel.

Continuïteit dienstverlening

De kans lijkt klein dat het coronavirus zich verspreidt via oppervlakten (bijvoorbeeld containers), aldus het RIVM. In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij ideale omstandigheden die zelden zullen voorkomen. Het belangrijkste blijft: houd de kans zo klein mogelijk en was regelmatig je handen. Zoals dat geldt bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Wij verwachten daarom niet dat het virus van invloed is op onze dagelijkse werkzaamheden en de continuïteit van onze dienstverlening. Wij kunnen immers containers plaatsen en afvoeren zonder dat daarbij persoonlijk contact vereist is tussen klant en chauffeur.

Bereikbaarheid klantenservice

Ondanks de maatregelen is onze klantenservice net zo goed bereikbaar als dat je van ons gewend bent. Daar zijn we erg blij mee, want dan kunnen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn. Heb je vragen over onze dienstverlening? Bel dan met 035 – 69 311 09.